Dorota Szadurska

Behawiorystka Centre of Applied Pet Ethology (COAPE) i Studium Kot

Absolwentka Psychologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

Absolwentka Pielęgniarstwa i Chowu Zwierząt Towarzyszących Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Członek Polskiego Towarzystwa Etologicznego PTEtol

Hodowca Kotów Brytyjskich

Międzynarodowy Sędzia Felinologiczny

Dyplomowany Nauczyciel i Państwowy Egzaminator Maturalny